information

Regulamin

Droga Klientko, Drogi Kliencie,
dołożymy wszelkich starań by zakupy w sklepie KamilaGawronska.com były przyjemnie, proste i bezpieczne. Każdy Klient jest dla nas ważny!

PRZEPISY OGÓLNE
Niniejszy regulamin sklepu internetowego określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.kamilagawronska.com, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

Rozpoczynając korzystanie ze sklepu zgadzasz się na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:
a)  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b)  dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
c)  oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
d)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu.

Właścicielem sklepu internetowego kamilagawronska.com jest Atelier Kamila Gawrońska-Kasperska z siedzibą w Warszawie, ulica Sandomierska 4/1, NIP: 693-10-25-214, Regon: 020159475, numer telefonu: +48 504 93 23 79.
Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy oraz inne nieprawidłowości w działaniu, będziemy zobowiązani za zgłoszenie nam tego poprzez wysłanie do nas wypełnionego formularza kontaktu wraz z uwagami.

SKŁADANIE  I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.kamilagawronska.com.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego: imienia i nazwiska, adresu dostawy, telefonu oraz adresu e-mail i opłacenie zamówienia.
3. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności towaru. Zamówienie złożone przez Klienta przyjmowane jest za pośrednictwem formularza zamówień.
4. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na jedno z kont sklepu:
- konto złotówkowe (PLN) - PL 80 1140 2004 0000 3902 7562 5340  – (w przypadku przelewów)
- konto walutowe (EUR) - PL 61 1140 2004 0000 3312 0361 4500 – (w przypadku przelewów)
- konto walutowe (USD) - PL 21 1140 2004 0000 3412 0361 4492 – (w przypadku przelewów)
- konto walutowe (GBP) - PL 06 1140 2004 0000 3712 0361 4518 – (w przypadku przelewów)
Dla każdego z kont przypisany jest ten sam SWIFT/ BIC: BREXPLPWMBK
- bądź autoryzacji transakcji (w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową i płatności PayPal, PayU).
5. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy produkty są dostępne na stanie. W przypadku gdy część z zamówionych produktów nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo. Wówczas też można anulować całe zamówienie bądź zakupić tylko te produkty, które są dostępne. Do Klienta należy decyzja.
6. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia informując sklep telefonicznie (+48 504 93 23 79) o chęci rezygnacji z zamówienia bądź wysyłając odpowiednią informację drogą e-mailową na podany adres sklepu: kontakt@kamilagawronska.com.
7. Zamówione produkty z wysyłką na terenie Polski są dostarczane do Klientów sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą sklep współpracuje, na koszt sklepu i pod adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku realizacji zamówień z adresem do wysyłki za granicę, dostarczenie przesyłki nastąpi przez firmę kurierską. Koszt wysyłki na terenie Unii Europejskiej wynosi 80 zł. Koszt wysyłki do krajów poza Unią Europejską wynosi 120 zł. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia pod adresem Atelier Kamila Gawrońska-Kasperska ul. Sandomierska 4/1, 02-567 Warszawa po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru za pośrednictwem maila: kontakt@kamilagawronska.com lub telefonicznie pod numerem +48 504 93 23 79
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, która w wersji elektronicznej przekazana zostanie mailowo lub wysłana wraz z zamówieniem pod wskazany adres dostawy.

KOSZT PRZESYŁKI
1. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywany jest przez sklep.
2. Koszt wysyłki do krajów Unii Europejskiej (poza Polską) wynosi 80 zł (20 EUR, 20 EUR, 15 GBP)
3. Koszt wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej wynosi 120 zł (30 EUR, 39 USD, 20 GBP)
4. Koszt odbioru osobistego przez klienta na terenie Warszawy nie jest obciążony żadnym kosztem. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru za pośrednictwem maila: kontakt@kamilagawronska.com lub telefonicznie pod numerem +48 504 93 23 79

CZAS DOSTAWY
1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa od 7-14 dni roboczych. Dokładny termin wysyłki podany jest każdorazowo w opisie każdego produktu. Czas realizacji zamówienia dla produktów szytych na miarę może sięgać 21 dni roboczych, jednak zazwyczaj nie przekracza on 14 dni roboczych. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
2. Przesyłki na terenie Polski i Unii Europejskiej dostarcza firma kurierska współpracująca ze sklepem. W przypadku zamówień spoza Unii Europejskiej Pocztex Poczta Polska S.A. Terminy uzależnione od rodzaju dostawy.
3. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 504932379 bądź kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@kamilagawronska.com) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

PŁATNOŚCI
1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek. Sklep dysponuje możliwością przewalutowania na EUR, USD, GBP zgodnie z aktualnym kursem każdej z walut. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.
2.Istnieje możliwość negocjacji ceny. Przed zakupem należy skontaktować się ze sklepem korzystając z formularza na stronie, dzwoniąc pod numer +48 504 93 23 79 lub wysyłając mail pod adres: kontakt@kamilagawronska.com.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przelew bankowy na konto sklepu,
płatność kartą kredytową,
płatność w ramach konta PayPal.
płatność w ramach usługi PayU
płatność ratalną w ramach usługi PayU
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, wprowadzania i wycofywania kodów rabatowych i określania ich wysokości. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania kodów rabatowych dostępnych dla każdego Klienta lub dla wyselekcjonowanych grup lub osób.
5. W przypadku braku opłacenia zamówienia do 3 dni kalendarzowych (liczy się data wykonania przelewu), sklep ma prawo odstąpić od realizacji danego nieopłaconego zamówienia.

REKLAMACJE I ZWROTY
1. Klient sklepu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, wskazując i akceptując zwrot produktu do czternastu dni na swoim panelu Klienta zamieszczonym na stronie kamilagawronska.com. Termin czternastodniowy, w którym można odstąpić od umowy, liczony jest od dnia dostarczenia przesyłki lub dnia odbioru zamówienia przez Klienta. W ciągu czternastu dni od dostarczenia przesyłki Klient jest zobowiązany do odesłania zamówienia na adres wskazany w panelu Klienta na stronie kamilagawronska.com.
Produkty zwracane do sklepu w ramach polityki zwrotów, nie mogą nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym i być przekazany wraz z dołączonymi metkami.
2. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towarów  wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Jednakże w wybranych przypadkach Sprzedawca może odmówić przyjęcia produktu wykonanego na miarę.
Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za potwierdzeniem odbioru produktów przez sklep. Informacja ta umieszczona zostanie na panelu Klienta na stronie kamilagawronska.com. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien też zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych produktów.
3. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot produktów a decyzję potwierdzi w panelu Klienta, oraz gdy zostaną w całości spełnione wszystkie wymagane postanowienia, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru stanowiąca wartość zakupionych produktów i  i faktury korygującej.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub korzystając z platformy PayPal. Dla Klienta nie wiąże się to z żadnymi kosztami.
4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymane produkty i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sklep. Jeżeli produkty były w momencie jego odebrania uszkodzone i odbiegały od stanu opisanego na stronie produktu podczas zakupu należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzone produkty wysłać na adres: ul. Sandomierska 4/1, 02-567 Warszawa. W tym przypadku koszt ponosi klient.
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Po uznaniu reklamacji sklep zwróci pieniądze Klientowi bądź zaproponuje inny produkt w tej samej kwocie.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. Sprzedawca przyjmuje zwroty dokonywane osobiście w siedzibie sklepu lub odesłane pod adres: Atelier Kamila Gawrońska-Kasperska, ul. Sandomierska 4/1, 02-567 Warszawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych sklepowi jest Atelier Kamila Gawrońska-Kasperska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 4/1, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Głogów pod numerem, NIP 693-18-25-214, REGON 020159475.
2. Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz je usunąć, możesz skontaktować się z administratorem pisząc na adres: kontakt@kamilagawronska.com.
3. Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, nie odwiedzaj sklepu oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez sklep.
4. Jeżeli tylko przeglądasz ofertę sklepu bez wykonywania zakupów automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 5. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników sklepu, zbierania danych demograficznych i statystycznych, lub do personalizacji zawartości podstron oraz przekazu (reklamy) na serwisach zewnętrznych.
6. Jeżeli chcesz aktywnie korzystać ze sklepu robiąc zakupy musisz podać swoje dane wymagane do realizacja zamówienia, tj. dane do płatności, dane nabywcy oraz dane do wysyłki zakupionych produktów. Możesz też zarejestrować się w sklepie, do czego potrzebne jest podanie hasła oraz Twojego adresu e-mail. Podane przez Ciebie dane – płatności, zamawiającego, do wysyłki oraz logowania – będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania ze sklepu oraz realizacji zamówień.
7. Jeżeli kontaktujesz się ze sklepem bezpośrednio i podajesz nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu, mail), dane te będą wykorzystane tylko w celu odpowiedzi na Twoje pytania oraz realizacji Twoich zamówień i ofert zamówionych.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
10. Co do zasady sklep nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest:
- udostępnienie Twoich danych pracownikom Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli sklepu;
- udostępnienie Twoich danych organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy naruszysz regulamin naszego sklepu, naruszasz prawo, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa.
11. Po zalogowaniu się do sklepu możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane. Usunięcie danych nie powoduje usunięcia danych o zrealizowanych zamówieniach. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
12. Niektóre obszary sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera i urządzeń mobilnych użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera oraz jego urządzeń mobilnych, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
13. Bazy danych sklepu zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.
14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O każdej zmianie polityki prywatności klienci będą poinformowani.

PLIKI COOKIES
1. Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego sklep i identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania sklepu (np. poprzez zapamiętanie przeglądanych przy wcześniejszej wizycie podstron sklepu, w tym zdjęć produktów). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
2. W sklepie korzystamy także z systemów do zbierania i analizy danych statystycznych, umożliwiających nam poprawianie działania naszego sklepu. Takim systemem jest Google Analytics, udostępniany przez Google, Inc. („Google”).
Google Analytics używa „cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te będą wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
3. Na stronach sklepu znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszych stronie. Kiedy odwiedzasz nasz sklep, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP oraz pod swoim profilem w serwisie Facebook.com odwiedziłeś nasz sklep. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka. Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.
4. Na stronach sklepu znajduje się zintegrowany plugin(wtyczka) portalu społecznościowego: Pinterest, Twitter.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez udostępnienie w panelu klienta faktury.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Serwis ma prawo do zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy naszych klientów.
5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.