information

Zwroty i reklamacje

1. Klient sklepu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, wskazując i akceptując zwrot produktu do czternastu dni na swoim panelu Klienta zamieszczonym na stronie kamilagawronska.com. Termin czternastodniowy, w którym można odstąpić od umowy, liczony jest od dnia dostarczenia przesyłki lub dnia odbioru zamówienia przez Klienta. W ciągu czternastu dni od dostarczenia przesyłki Klient jest zobowiązany do odesłania zamówienia na adres wskazany w panelu Klienta na stronie kamilagawronska.com.
Produkty zwracane do sklepu w ramach polityki zwrotów, nie mogą nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym i być przekazany wraz z dołączonymi metkami.
2. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towarów  wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Jednakże w wybranych przypadkach Sprzedawca może odmówić przyjęcia produktu wykonanego na miarę.
Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za potwierdzeniem odbioru produktów przez sklep. Informacja ta umieszczona zostanie na panelu Klienta na stronie kamilagawronska.com. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien też zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych produktów.
3. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot produktów a decyzję potwierdzi w panelu Klienta, oraz gdy zostaną w całości spełnione wszystkie wymagane postanowienia, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru stanowiąca wartość zakupionych produktów i  i faktury korygującej.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub korzystając z platformy PayPal. Dla Klienta nie wiąże się to z żadnymi kosztami.
4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymane produkty i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sklep. Jeżeli produkty były w momencie jego odebrania uszkodzone i odbiegały od stanu opisanego na stronie produktu podczas zakupu należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzone produkty wysłać na adres: ul. Sandomierska 4/1, 02-567 Warszawa. W tym przypadku koszt ponosi klient.
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Po uznaniu reklamacji sklep zwróci pieniądze Klientowi bądź zaproponuje inny produkt w tej samej kwocie.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. Sprzedawca przyjmuje zwroty dokonywane osobiście w siedzibie sklepu lub odesłane pod adres: Atelier Kamila Gawrońska-Kasperska, ul. Sandomierska 4/1, 02-567 Warszawa.